Slovensko izdanje

novembar – decembar 2022

ADRIA izdanje

decembar 2022

Arhiva

IRT3000

IRT3000 ADRIA

Besplatno izdanje

SLOVENSKO IZDANJE

ADRIA IZDANJE

ENGLESKO IZDANJE

Uredništvo časopisa IRT3000
PROFIDTP, d.o.o., PE Trzin

Motnica 7 a
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 (0)51 322 442
E-pošta: info@irt3000.si

Uredništvo časopisa IRT3000 – ADRIA
SMV Technologies d.o.o.

Dušana Danilovića 3/112
RS-21000 Novi Sad, Srbija
Tel.: +381 (0)60 140 14 42
E-pošta: office@irt3000.com